Varny er aktiv i Ældresagen og Hvalsø Bio

Navn: Varny F. Hansen, 76 år, Hvalsø Beskæftigelse: Pensioneret forretningsfører i Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-Arbejdsløshedskasse, FTF-A Case: Aktiv som frivillig i Ældresagen og Hvalsø Bio, reservebedstefar, medlem af stavgangsgruppe, og spillemand i Roskilde Spillemandslaug.

Varny har boet i Hvalsø siden 1982 og nyder til stadighed det rige foreningsliv, han mødte dengang. Varny er født i Middelfart og blev oprindeligt uddannet i toldvæsenet. I 1968 skiftede han spor og flyttede til Albertslund til en ansættelse som sekretær i Frie Børnehaver og Fritidshjem. I Albertslund blev han gift med Hanne og 2 børn kom til. Allerede fra de unge år var Varny aktiv som frivillig i DSU, Danmarks Socialdemokratisk Ungdom og i AOF, Arbejdernes Oplysningsforbund. Det frivillige arbejde fortsatte ved siden af de ellers krævende stillinger i A-kasseverdenen, hvor han startede i midten af 1970`erne indtil han gik på pension i 2006. Varny og Hanne kendte til Lejre-området fra deres sommerhus i Vellerup Sommerby. De mange ture frem og tilbage fra Albertslund i weekenderne blev snart til et ønske om at kunne få naturen og landlivet hver dag. I 1982 flyttede familien så til et parcelhus i Hvalsø. Toget og stationen i Hvalsø var en væsentlig faktor i valg af ny bolig, da det var vigtigt for Varny, at han kunne sætte sig ind i toget hver morgen og komme til København uden at skulle skifte. Det er ikke til at mærke på Varny og Hanne, at de faktisk er midt i 70’erne. De er begge fortsat meget aktive og holder sig i form med stavgang og motion i Aktivitetscenteret i Østergade. Som frivillig i Ældresagen er Varny aktiv som PC-hjælper, og da det offentlige indførte den Digitale Postkasse arbejdede han og de øvrige IT-frivillige i Ældresagen i Hvalsø tæt sammen med Borgerservice om at vejlede og hjælpe kommunens ældre medborgere med at få startet deres digitale postkasser op – eller blive fritager for dem. Varny bruger også sine organisatoriske evner som kasserer i Hvalsø Bio. Vores lokale premierebiograf, der udelukkende drives af frivillige, ulønnede medarbejdere. Biografens café har netop gennemført en større om- og tilbygning. Så nu er der skabt meget bedre forhold til de mange gæster, der besøger Hvalsø Bio. Varny og Hanne er også reservebedsteforældre for en pige, der nu er flyttet til Kalundborg. Vores Sted - Hvor vi alle er medejere af lokalsamfundet ”Det er det her med at man kender hinanden og enten lige nikker eller siger hej til hinanden – også selv om det er et ansigt man aldrig har set før. Det er en god fornemmelse. Det med at give borgerne frirum til initiativ og til selv at skabe omgivelserne – kort sagt at tage Medejerskab for lokalsamfundet, er også dejligt. Et medejerskab opstået gennem borgermøder, workshops m.v., men vores kommunalbestyrelse skal passe på ikke at fjerne sig fra intentionerne ved ikke at lytte nok til de borgere, der holder af Vores Sted.” - Varny F. Hansen

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk